Aria SF Svet24.si

FOTO in VIDEO: Zagorela superjahta italijanskega ...

pes mačka Svet24.si

Več kot dva milijona ljudi si je ogledalo ta ...

20210503-01058074 Necenzurirano

Basen o novinarstvu #kolumna

bojan pozar kombi-pl Reporter.si

Pokvarjenost brez primere: maščevalni Bojan ...

predor Ekipa24.si

Grozljivka v predoru! To naj bi bile okoliščine,...

Mislim, da me do »brezbesedja« lahko pripravi edino moj tri in pol letni Lev Odkrito.si

Ana Maria Mitič: »S težavami se je treba ...

slovenija kosarka reprezentanca Ekipa24.si

Nepričakovano! Košarkarska reprezentanca ostala ...

Vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče zmanjšati
| K.M.

Vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče zmanjšati

Program neverjetna leta, Arhiv

Program, ki je namenjen staršem, učiteljem in vzgojiteljem ponuja dokazano učinkovite pristope.

V petek, 25.10.2019 je bila v Art centru, v Ljubljani, predstavitev rezultatov 5 letnega izvajanja programa Neverjetna leta. Na predstavitvi rezultatov so sodelovali: Eva Strmljan Kreslin, direktorica Javnega zavoda Mala ulica, dr. Mojca Gobec, direktorica Direktorata za javno zdravje, in Jožica Maučec Zakotnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Najbolj pomembno sporočilo projekta Neverjetna leta in rezultatov projekta po petih letih delovanja v Sloveniji je zagotovo zgodba o tem, kako je boljša preventiva kot kurativa. Tako za otroke, njihove starše kot tudi za zdravstvene ustanove in državne finance. Program, ki je namenjen staršem, učiteljem in vzgojiteljem ponuja dokazano učinkovite pristope.

Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Vodijo lahko v veliko obremenitev tako družinskega življenja kot šolskega okolja in predstavljajo oviro za otrokov nadaljnji zdrav psihosocialni razvoj.
Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati in zmanjševati. Treningi starševstva Neverjetna leta so eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih.

V Sloveniji program poteka od marca 2015, ko se je izvajal s pomočjo finančne podpore norveškega mehanizma vse do oktobra 2016. Od leta 2017 pa je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS.

Vtisi staršev:
“Končno sva videla, da nimava samo midva težav, imeli so jih tudi vsi ostali starši na delavnicah in naši otroci so si bili tako podobni.”

“Počasi začneš opažati spremembe pri otroku in si misliš, ne vem zakaj deluje, ampak deluje.”

Vse, kar program podaja, je delo 40 letnih raziskav. Pri programu gre za strukturirano pomoč staršem pri: zmanjševanju vedenjskih težav otrok, preprečevanju vedenjskih težav, posledičnih odvisnosti, kriminala, krepitvi čustvene in socialne kompetentnosti otrok, izboljševanju učnih dosežkov, pozitiven vpliv na zdravje staršev.

Dolgoročni cilji uvajanja programov Neverjetna leta so:

- Podpora zdravemu starševstvu
- Splošna in tarčna preventiva vedenjskih težav otrok in mladih
- Podpora Medresorskega vsebinskega sodelovanja (zdravstvo, sociala in lokalna skupnost)
- Zmanjševanje in obvladovanje agresivnega vedenja v šolah
- Dolgoročna investicija v boljše telesno zdravje in blagostanje družbe

Foto: Arhiv - Program neverjetna leta

Učitelji in vzgojitelji lahko z uporabo učinkovitih veščin krepijo otrokovo pripravljenost na šolo, vztrajnost pri delu, motivacijo, njihovo čustveno samouravnavanje ter medsebojno sodelovanje.
Programi Neverjetna leta krepijo duševno blagostanje otrok in učiteljev, preprečujejo težave in nudijo učinkovito podporo pri obravnavah že nastalih.

Kontrolirane in randomizirane raziskave so dokazale učinkovito zmanjšanje ravni agresivnosti in nesodelovanja v razredu ter povečanje zadovoljstva pri šolskih aktivnostih. Šole in vrtci ponujajo edinstveno okolje za podporo celostnega razvoja, ker dosežejo vse otroke.

Program obsega:
- Vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci - tu se spodbuja zaupanje, občutek odgovornosti, pozornosti, reševanje težav, vzpodbujanje pozitivnih samogovorov in pozitivnih odnosov s starši in skrbniki;
- Krepitev učiteljeve pozornosti, opogumljanja in pohvale - Učinkovita uporaba pohvale in opogumljanja, učenje otrok, kako naj pohvalijo same sebe in druge, vključevanje ostalega osebja šol in vrtcev v pohvale in seveda tudi starše/skrbnike;
- Motiviranje učencev s spodbudami - načini uporabe nagrajevanja pri težavah v socialnih situacijah, uporaba nagrade za spodbujanje notranje motivacije otrok in jih bolj kot na končni izdelek osredotočiti na proces učenje, v to pa vključiti starše;
- Zmanjšanje neustreznega vedenja otrok - preusmeritev in pridobitev otrok, kako in kdaj prezreti neustrezne odzive, uporabiti besedne in nebesedne namige za preusmeritev otrok v željeno aktivnost, kako uporabljati čas za umiritev, prepoznati, kdaj uporabiti logično posledico kot disciplinski ukrep;
- Pomoč otrokom, da se naučijo socialnih veščin, empatičnosti in reševanja težav - pomagati k boljšemu zavedanju različnih občutkov in zornih kotov v socialnih situacijah, graditi njihov čustveni besednjak, razumeti, kako otrokom pomagati prepoznati in upravljati lastno jezo, uporabiti lutke za prikaz možnih težavnih situacij, kot so izpostavljanje zmerjanju, nasilju vrstnikov ali izločevanju in pomagati otrokom uporabljati prijazno govorico.

Rezultati v dobro otroka

Več kot je težav pri otrokih, večja je učinkovitost intervence. Učinkovitost le te je enaka ne glede na starost otroka od 2 do 12 let. V učnem procesu se učenci bolj povežejo z učiteljem in ta potem lažje in bolj kvalitetno izvaja program. Program prinaša izdelan siste, ki ga lahko učitelj pod mentorstvom vaditeljev ter ob podpori skupine, odlično prenese v prakso. Zaradi povečane samozavesti učiteljev, ta lažje motivira učence, postane pozoren na majhne stvari, deluje preventivno in hkrati gradi otrokovo samozavest.

Foto: Arhiv - Program neverjetna leta

Rezultati s finančnega vidika

Dr. Mojca Marc in dr. Nina Ponikvar z Ekonomske fakultete v Ljubljani sta preverili ekonomsko upravičenost programa starševstva Neverjetna leta za otroke od 3 do 8 let. Gre za analizo stroškov in koristi, kjer sta primerjali družbene koristi in stroške aktivnosti, glede na njene alternative. Upoštevali sta, da stroški nastajajo v času izvedbe programa, koristi programa pa se izkazujejo skozi daljše obdobje, kar deset letno obdobje. Področja, kjer so učinki programa najmočnejši in vidni v analiziranem obdobju, podatki pa dostopni, znotraj 10 letnega obdobja so: predšolska vzgoja, osnovno šolstvo, zdravstvo, zasvojenost in mladostniško prestopništvo.
Kljub konzervativnemu pristopu v oceni oportunitetnih stroškov sta ugotovili, da vsak vložen evro v program Neverjetna leta v desetletnem obdobju prihrani najmanj 5,58 €. Program Neverjetna leta poleg koristi za državno blagajno prinaša tudi nezanemarljive dodatne koristi, kot npr. boljše telesno in duševno zdravje cele družine, večjo ekonomsko neodvisnost in povečanje blaginje.

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program, ki je sicer široko dostopen staršem po številnih državah po svetu, za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok. Na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavlja veščine pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok V obliki treningov za starše otrok, starih od tri do osem let, se trenutno izvaja v devetih enotah v različnih delih Slovenije. V Sloveniji se je v program vključilo že 980 staršev.

Program Neverjetna leta (angleško Incredible Yeares) je sestavljen iz samostojnih, a hkrati dopolnjujočih se programov za starše (t. i. Treningov starševstva), učitelje in otroke. Vsi trije temeljijo na enakih teoretičnih izhodiščih in so namenjeni zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih ter krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontrole in čustvenega izražanja, spodbujajo otrokovo šolsko uspešnost ter dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih.

Sodelujoči centri danes so: JZ Mala ulica - MOL, ZD Celje - Center za duševno Zdravje otrok in mladostnikov, ZD Nova Gorica, CSD Severna Primorska, CSD Gorenjska, CSD Koroška, Vrtec Velenje, SCOMS, Pediatrična klinika.